^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

       В ДГ 41 "Първи юни" се предлага включване на децата в допълнителни форми: ателие по приложно и изобразително изкуство "Пъстроцветко", музикална работилничка "Звънливи струни", арт клуб "Театрални искрици"Изборът на деца за включване в допълнителните дейности се извършва съобразно проявен от децата интерес и умения към съответната област.

Провеждането на допълнителните форми се осъществява от следните педагогически специалисти, работещи в ДГ 41 "Първи юни":
- ателие по приложно и изобразително изкуство "Пъстроцветко": ръководители Н. Атанасова-учител, С. Христова-Директор;
- музикална работилничка "Звънливи струни": Ж. Петрова-учител по музика;
- арт клуб "Театрални искрици": Р. Мустакова-ст.учител и В. Попова-ст.учител;


Включването на децата в допълнителните форми е безплатно за родителите!

 

 

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.