^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

      В ДГ №41 "Първи юни" се предлагат извънучилищни дейности в областта на изкуството, чуждоезиковото обучение и спорта.

Децата могат да бъдат записани в рамките на учебната година в курс по английски език, изобразително изкуство, съвременни танци, народни танци и футбол.

Изборът на всяка от дейностите е по желание, и чрез заплащане от родителите.


       В 
ДГ 41 "Първи юни" се предлага и включване на децата в допълнителни форми: ателие по приложно изкуство, клуб за музикално творчество, клуб за театрално творчествоИзборът на деца за включване в допълнителните дейности се извършва съобразно проявен от децата интерес и умения към съответната област.

Провеждането на допълнителните форми се осъществява от следните педагогически специалисти, работещи в ДГ 41 "Първи юни":
- ателие по приложно изкуство: ръководители Р. Димитрова-ст. учител, С. Христова-Директор;
- клуб за музикално творчество: Ж. Петрова-учител по музика;
- клуб за театрално творчество: Р. Мустакова-ст.учител и В. Попова-ст.учител;


Включването на децата в допълнителните форми е безплатно за родителите!

 

 

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.