^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Група "Мърморко" 

 

Усилията на педагогическите специалисти са насочени към осигуряване на позитивна среда за образование и възпитание на децата.
Екип на групата: старши учител Наташка Иванова, учител Надя Атанасова, помощник-възпитател Катя Спирова.

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.