^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Група ”Любопитко”


Екип на групата: Старши учител Румяна Динева Иванова и старши учител Елка Маринова Корелова, помощник възпитател Петя Стоянова Анастасова. Акцентира се върху развитието на речевите способности на децата, стимулиране на вниманието им и стимулиране на желанието им за възприемане на художествената литература. Чрез възприемането на приказките и осмислянето на поуките, стремежът на педагогическия екип е да възпитава уважение, толерантност, съпричастност и доброта.

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.