^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Група "Всезнайко"

 


Група "Всезнайко" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Девиз на групата - "Растем щастливи, здрави и ученолюбиви.”

Екип на групата: старши учител Р. Димитрова, ст. учител Н. Пенева, помощник възпитател Надя Георгиева Атанасова.

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.