^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Група "Всезнайко"

 


Група "Всезнайко" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Девиз на групата - "Растем щастливи, здрави и ученолюбиви.”

Екип на групата: учител С. Ангелова, ст. учител Н. Пенева, помощник възпитател Атанаска Куцарова.

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.