^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player
ОДЗ 12 - Варна - Статии филтрирани по дата: Август 2019
Понеделник, 26 Август 2019 07:07

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че ДГ №41 "Първи юни" започва да функционира с деца от 02.09.2019 г.

Приемът сутрин на децата е до 08:00 ч.

Телефон за връзка с администвация 0876 642 152

Публикувана в Новини
Понеделник, 26 Август 2019 06:56

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от класиране от дата 16.08.2019 г. - приет входящ №813/19.08.2019 г.

Срок за записване до 30.08.2019 г.

Необходими документи за записване:

1.Служебна бележка от месторабота на родителя, от чието име е подадено заявлението.

 

Публикувана в Новини
Понеделник, 26 Август 2019 06:18

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 1 /едно/ свободно място за яслена група /за деца родени 2017-2018 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 26.08.-30.08.2019 г.

Обявяване на резултати: на 02.09.2019 г.

Срок за записване: от 02.09.-05.09.2019 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:30-16:30 ч.

Публикувана в Новини
Петък, 16 Август 2019 10:56

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 1 /едно/ свободно място за яслена група /за деца родени 2017-2018 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 19.08.-23.08.2019 г.

Обявяване на резултати: на 26.08.2019 г.

Срок за записване: от 26.08.-30.08.2019 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:30-16:30 ч.

Публикувана в Новини
Понеделник, 12 Август 2019 06:58

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 22.08.2019г. в сградата на ДГ 41“Първи юни“ ще се проведат родителски срещи както следва:

от 18.00 ч.-с родители на деца от втора група/родени 2015г/, трета група/родени 2014г/, четвърта група/родени 2013г/

Срещата ще бъде със следното съдържание:

-информация относно начална дата на функциониране на сградата с деца.

-запознаване със средата и дневния режим на децата

-здравни изисквания при постъпване на децата

от 18.45 ч.-с родители на деца приети в яслена група/родени 2017,2018г./и с родители на деца приети в първа група /родени 2016г./

Срещата ще бъде със следното съдържание:

-необходими документи за постъпване на детето в детска градина

-изготвяне на график за постъпване на децата

-запознаване със средата и дневния режим на децата

-здравни изисквания при постъпване на децата

С.Христова-Директор на ДГ 41“Първи юни“

Публикувана в Новини
buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.