^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

На 01.06.2018 г.:

-Децата от Iгр. ще бъдат приемани сутринта в ДГ № 40 „Детски свят” на II етаж до кабинета на директора.

       Учител от ДГ №41 „Първи юни”: г-жа Д.Атанасова

-Децата от IIгр. ще бъдат приемани сутринта в ДГ № 38 „Маргаритка” в помещението на IV„а” група.

       Учител от ДГ № 38 „Маргаритка”: г-жа А.Димитрова

-Децата от III и IVгр. ще бъдат приемани сутринта в ДГ № 37 „Пламъче” в група на I етаж в ляво от централен вход.

       Пом.възпитател от ДГ № 41 „Първи юни”: Атанаска Куцарова

       -Децата от яслена група ще бъдат приемани до 8:00 ч. в яслени групи на:

       ДГ № 38 „Маргаритка”, ДГ№ 39 „Приказка” - филиал детска ясла. ДГ № 40 „Детски свят” и ДГ № 42 „Българче"

Дата: 30.05.2018 г.

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.