^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player
Петък, 18 Септември 2020 15:58

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

уведомяваме ви,че на 24.09.2020г. ще се проведат родителски срещи с родителите на втора група"Всезнайко",трета група"Мърморко" и четвърта група"Любопитко".

Срещите ще се проведат на дворната площадка на съответната група в часове както следва:

втора група"Всезнайко"-17.45ч.

трета група"Мърморко4-18.00ч.

четвърта група"Любопитко"-18.00ч.

Необходимо е да бъдете с маски и да спазвате физическа дистанция.

Очакваме по един от родителите на детето като присъствието ви е препоръчително.

Срещите ще се проведат без присъствието на децата.

Петък, 18 Септември 2020 14:29

Резултати от класиране от 18.09.2020

Класираните заявления за заемане на свободните 6 места за родени 2015 г./трета група/и 1 място родени 2014 г.са както следва:

-няма класирани поради липса на кандидати

Сряда, 16 Септември 2020 14:52

Съобщение

Правилник за дейността на ДГ 41 "Първи юни" за учебната 2020/21г. можете да видите тук.

Понеделник, 14 Септември 2020 11:20

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:

IVгр. - родени 2014г. - 1 място

IIIгр. - родени 2015г. - 6 места

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 14.09.-17.09.2020 г.

Обявяване на резултати: на 18.09.2020 г.

Срок за записване: на 18.09.2020 г. до 16:30 ч.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Петък, 11 Септември 2020 09:56

Резултати от класиране от 11.09.2020г.

Класираните заявления за заемане на свободните  места са както следва:

за яслена група/родени 2018/19г./-   Вх. №АСД-01- 1261/8.09.2020г.

за ІІІ група/родени 2015г./-              Вх.№АСД-01- 1297/10.09.2020г.

за ІV група/родени 2014г./-              Вх.№АСД-01- 1309/ 10.09.2020г.

 

Срок за записване на приетите деца: 11.09.2020г. до 16.30ч. в деловодство на ДГ 41"Първи юни".

Неделя, 06 Септември 2020 17:58

Съобщение за родителска среща

Уважаеми родители ,
На 9.09.2020г.в двора на ДГ 41, на площадката ,която е до централен вход/с нарисувани фигури/ ще се проведат родителски срещи с родителите на децата записани в първа и яслени групи.Срещите ще се проведат в часовете както следва:

яслена група"Щастливко" от 17.30ч. до 18.00ч.

яслена група"Малчо" от 18.00ч. до 18.30ч.

първа група"Работливко" от 18.30ч. до 19.00ч.

 

Достъпът до мястото на срещите е :влизане през източен вход на двора/до бариерата/

                                                      излизане през централен вход

 

Необходимо е  да бъдете с маски,да спазвате  дистанция от 2 мизчаквате освобождаването на площадката .
Очакваме по един от родителите на детето като присъствието е препоръчително .Срещата ще се проведе без присъствието на деца.

Обобщена информация от всяка от срещите ще бъде публикувана във Вайбър групата на съответната група.

При въпроси от ваша страна не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0876642152
С.Христова-Директор на ДГ 41"Първи юни"

Петък, 04 Септември 2020 12:23

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
IVгр. - родени 2014г. - 2 места
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
ясла - родени 2018 / 2019  - 1 място
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 08.09.-10.09.2020 г.

Обявяване на резултати: на 11.09.2020 г.

Срок за записване: на 11.09.2020 г. до 16:30 ч.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Петък, 04 Септември 2020 08:33

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ОТ 04.09.2020

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015 г./трета група/са както следва:

-няма класирани поради липса на кандидати

Петък, 28 Август 2020 08:46

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
 
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
 
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 31.08.-03.09.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Обявяване на резултати: на 04.09.2020 г. по входящ номер.

Срок за записване: на 04.09.2020 г. до 16:30 ч. Записване на приетите деца в деловодството на ДГ №41.

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015 г./трета група/и родени 2014 г.са както следва:

-няма класирани поради липса на кандидати

Понеделник, 24 Август 2020 07:30

Съобщение

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
IVгр. - родени 2014г. - 1 място
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
 
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 24.08.-27.08.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Обявяване на резултати: на 28.08.2020 г. по входящ номер.

Срок за записване: на 28.08.2020 г. до 16:30 ч. Записване на приетите деца в деловодството на ДГ №41.

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015 г./трета група/и родени 2014 г.са както следва:

-няма класирани поради липса на кандидати

Понеделник, 17 Август 2020 08:13

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
IVгр. - родени 2014г. - 1 място
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
 
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 17.08.-20.08.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Обявяване на резултати: на 21.08.2020 г. по входящ номер.

Срок за записване: на 21.08.2020 г. до 16:30 ч. Записване на приетите деца в деловодството на ДГ №41.

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015 г./трета група/и родени 2014 г.са както следва:

-няма класирани поради липса на кандидати

Понеделник, 10 Август 2020 08:18

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
IVгр. - родени 2014г. - 1 място
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 10.08.-13.08.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Обявяване на резултати: на 14.08.2020 г. по входящ номер.

Срок за записване: на 14.08.2020 г. до 16:30 ч. Записване на приетите деца в деловодството на ДГ №41.

Петък, 07 Август 2020 08:16

Резултати от класиране

Класирането на подадените заявления за обявените на 3.08.2020г. свободни места е извършено по входящ номер на подаденото заявление.

Класираните заявления за заемане на свободните 4 места родени 2018/19г./яслена група/са както следва:

1-Вх. № АСД-01-1084/3.08.2020г.

2.Вх.№ АСД-01-1085/3.08.2020г.

3.Вх.№ АСД-01-1086/3.08.2020г.

4.Вх. № АСД-01-1087/3.08.2020г.

 

Класираните заявления за заемане на свободните 7 места за родени 2015 г./трета група/са както следва:

няма класирани поради липса на кандидати

 

Класираните заявления за заемане на свободните 2 места за родени 2014г./четвърта група/са както следва:

Вх.№ АСД-01-1095/3.08.2020г.

 

Срок за записване на приетите деца: 7.08.2020г. до 16.30ч. в деловодство на ДГ 41"Първи юни".

Понеделник, 03 Август 2020 08:01

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 41 "Първи юни" обявява следните свободни за прием места:
IVгр. - родени 2014г. - 2 места
IIIгр. - родени 2015г. - 7 места
ясла - родени 2018 / 2019  - 4 места
Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 03.08.-06.08.2020 г.

Обявяване на резултати: на 07.08.2020 г.

Срок за записване: на 07.08.2020 г. до 16:30 ч.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

 
Четвъртък, 30 Юли 2020 13:52

Нова активна площадка

Децата от ДГ №41 "Първи юни" имат нова активна площадка, на която с удоволствие се забавляват и играят.

Тя е дело на съвместния труд на учители и родители.

С Правилник за дейността на ДГ 41 можете да се запознаете тук.

Петък, 22 Май 2020 11:02

СЪОБЩЕНИЕ

Правила за прием при Covid 19 - свали.

Заявление Covid 19 - свали.

Бланка за информирано съгласие - свали.

От 26.05.20 г. до второ нареждане заявените за посещение крайно нуждаещи се деца, ще бъдат приеман сутрин и издавани следобед в и от ДГ №41 "Първи юни" както следва:

- от 7:30 до 8:00 ч.- I и III гр. пред централен вход

- от 7:30 до 8:00 ч. - II и IV гр. пред служебен вход

- от 8:00 до 8:30 ч. - яслени групи пред северен вход /вход към яслени групи зад сградата/

Медицинско лице ще измерва температурата на децата и ще извършва филтърен оглед. Деца с видими здравословни проблеми /кашлица, хрема и други от какъвто и да е характер - хронични, алергични, задни хреми и т.н./ няма да се приемат.

Родителите трябва да изчакват търпеливо, като спазват физическа дистанция от 2м. Външни лица не се допускат в сградата.

Децата могат да влязат само със следните лични вещи: пантофи, пижама, шапка за слънце, резервен комплект бельо /при нужда памперс/,

Следобед децата се издават на родителите от 16:30 до 17:30 от същите гореупоменати входове. При подходящи метеорологични условия децата ще бъдат приемани и издавани от площадките на съответната група в двора.

На 26.05.2020 г. родителите, които са заявили присъствие на децата си е необходимо да носят попълнена бланка "Информирано съгласие".

Във връзка с предстоящо евентуално отваряне на детските градини на 22.05.2020г. правим предварително проучване за това дали вашето дете ще присъства в яслена група на 22.05.2020г.

Условията за пребиваване на децата в групите е,че те трябва да са до 12 деца в група,здрави,водени в определен часови диапазон и при спазване на строги мерки при водене и вземане на детето за осигуряване на дистанция от възрастни и деца.

Уважаеми родители,

единствената сигурна и безопасна среда за децата с гарантирана физическа дистанция е домашната,затова на сегашния етап е препоръчително децата да си останат в къщи,а услугите на детската градина да се ползват от крайно нуждаещите се родители.

В случай,че няма кой да се грижи за детето ви и ще го доведете на 22.05. на градина , е необходимо да изпратите до 20.05.2020г.SMS на номер 0876642152 с текст двете имена на детето и име на яслената група.

С.Христова-Директор на ДГ 41“Първи юни“

Четвъртък, 30 Април 2020 13:17

СЪОБЩЕНИЕ

Децата записани в яслена група при ДГ №41 "Първи юни", родени през 2017 автоматичо преминават в Първа група и не е необходимо родителите да подават каквито и да е документи.

С.Христова - Директор на ДГ №41 "Първи юни"

Понеделник, 27 Април 2020 14:20

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предоставяне на продукти по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" уведомяваме родителите, че ДГ № 41 "Първи юни" не участва в тези програми за учебната 2019-2020 г.

Вторник, 31 Март 2020 14:14

СЪОБЩЕНИЕ

Утвърдения бюджет на ДГ № 41 "Първи юни" може да видите в раздел документи.

Събота, 28 Март 2020 08:47

СЪОБЩЕНИЕ

Родителите/настойниците не дължат такси за ползване на детската градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 

Четвъртък, 19 Март 2020 11:40

Психологична подкрепа

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;   0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна
Сряда, 18 Март 2020 15:15

СЪОБЩЕНИЕ

Родителите на децата от подготвителни трета и четвърта група могат безплатно да ползват всички образователни материали до 29.03.2020 г. на сайта на www.ucha.se

Понеделник, 16 Март 2020 11:37

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед на кмета на Община Варна 1062/13.03.2020 г. и заповед 1063/14.03.2020 г. може да видите в раздел документи.

Петък, 13 Март 2020 14:52

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме ви, че отсъствията на децата от подготвителни - трета и четвърта група ще бъдат извинени служебно считано от 04.03.2020 г. до когато бъдат отменени официално мерките.

Петък, 13 Март 2020 09:25

КЛАСИРАНЕ ОТ 09.03.2020 Г.

Няма кандидатствали.

Петък, 28 Февруари 2020 13:15

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА

С наближаването на Баба Марта, малкките артисти от Арт клуб "Театрални искрици", поздравиха своите другарчета с постановката "Да сме живи и здрави - бели и червени" и внесоха радост и настроение.

Четвъртък, 27 Февруари 2020 11:30

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 4/четири/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 02.03.-06.03.2020 г.

Обявяване на резултати: на 09.03.2020 г.

Срок за записване: от 09.03.-13.03.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Четвъртък, 27 Февруари 2020 11:28

КЛАСИРАНЕ ОТ 24.02.2020 Г.

Няма кандидатствали.

Петък, 21 Февруари 2020 08:15

Талантите на ДГ №41 Първи юни

На 20.02.2020 г. децата от ДГ №41 "Първи юни" се забавляваха на развлeкателно шоу "Откриваме таланти", изнесено от децата от група "Работливко"

Проявата е част от дейностите по проект "Смехоумки" и включваше вокални изпълнения, хумористични миниатюри и танци. 

На участниците бяха връчени специални грамоти.

Понеделник, 17 Февруари 2020 09:02

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 4/четири/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 17.02.-21.02.2020 г.

Обявяване на резултати: на 24.02.2020 г.

Срок за записване: от 24.02.-28.02.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Понеделник, 17 Февруари 2020 08:54

КЛАСИРАНЕ ОТ 17.02.2020 Г.

Няма кандидатствали.

Понеделник, 10 Февруари 2020 08:29

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 4/четири/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 10.02.-14.02.2020 г.

Обявяване на резултати: на 17.02.2020 г.

Срок за записване: от 17.02.-21.02.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Понеделник, 10 Февруари 2020 08:27

КЛАСИРАНЕ ОТ 10.02.2020 Г.

Няма кандидатствали.

Понеделник, 03 Февруари 2020 08:51

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДГ №41 "Първи юни" обявява 4/четири/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 03.02.-07.02.2020 г.

Обявяване на резултати: на 10.02.2020 г.

Срок за записване: от 10.02.-14.02.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Понеделник, 03 Февруари 2020 08:45

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ОТ 03.02.2020

Приет входящ №463/30.01.2020 г.

Срок за записване до 07.02.2020 г.

Необходими документи за записване :

1.Служебна бележка от месторабота на родител,от чието име е подадено заявлението.

Вторник, 28 Януари 2020 09:08

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 5/пет/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 27.01.-31.01.2020 г.

Обявяване на резултати: на 02.02.2020 г.

Срок за записване: от 02.02.-07.02.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Вторник, 28 Януари 2020 09:06

КЛАСИРАНЕ ОТ 27.01.2020 г.

Няма кандидатствали.

Вторник, 21 Януари 2020 12:35

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 5/пет/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 21.01.-24.01.2020 г.

Обявяване на резултати: на 27.01.2020 г.

Срок за записване: от 27.01.-31.01.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Петък, 10 Януари 2020 13:57

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 5/пет/ свободни места за втора група /за деца родени 2015 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 13.01.-17.01.2020 г.

Обявяване на резултати: на 20.01.2020 г.

Срок за записване: от 20.01.-24.01.2020 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

Четвъртък, 09 Януари 2020 08:23

ПОКАНА

Уважаеми родители,имаме удоволствието да ви поканим на среща –дискусия на тема:“Да възпитаме здрави деца

На срещата ще бъде представена информация за технологията на определяне на балансирано меню за деца,съвместно ще обменим практически идеи за поднасяне на здравословна и привлекателна храна.

Гост на срещата ще бъде д-р Георгиева изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“ЕАД- Варна

Дата на провеждане:15.01.2020г./сряда/

ПРОГРАМА на срещата:

-17.00ч-17.30ч.-Регистрация на участниците

-17.30ч.-18.00ч.-Здравословното и балансирано хранене на децата в детската градина-дискусия с д-р Георгиева изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“ЕАД- Варна

-18.00ч.-18.30ч.-Основни проблеми при храненето на децата и съвети за преодоляването им,решаване на практически казуси

Място на провеждане: физкултурен салон

ЖЕЛАЕЩИТЕ РОДИТЕЛИ МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ ПРИСЪСТВИЕ ЗА СРЕЩАТА КАТО ПОПЪЛНЯТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ПО ГРУПИ.

Понеделник, 16 Декември 2019 09:13

СЪОБЩЕНИЕ

Понеделник, 09 Декември 2019 15:29

ОТКРИВАНЕ НА ДГ №41 "ПЪРВИ ЮНИ"

На 09.12.2019 г. официално беше открита обновената сграда на ДГ №41 "Първи юни". На откриването присъстваха представители на Община Варна , кмет на район "Владислав Варненчик" - Н.Костадинов и екипа на ДГ №41 "Първи юни". Събитието беше медийно отразено от радио "Варна" и ТВ "Черно море". 

Да ни е честита новата сграда, с пожелание за бъдещи творчески успехи в нея.

Петък, 06 Декември 2019 15:26

Национална седмица на четенето

По повод Национална седмица на четенето/09.12.2019г.-13.12.2019г./ ,в ДГ 41“Първи юни“ ще се проведат следните инициативи:

1.На 10.12.2019г. от 07:45 до 8:15часа - „Приказка за добро утро” , четене на художествена литература от родители доброволци .

2.На 11.12.2019г. – „Приказките оживяват „– съвместна инициатива в ДГ№ 41 „Първи юни „ с 5-6 годишни деца от ДГ № 37 „Пламъче”- слушане на приказки и създаване на колективна илюстрация чрез използване на компютърни средства – интерактивна дъска.

3.На 12.12.2019г. – „Сподели ми книга”, гостуване на 5-6 годишни деца от ДГ № 41 в библиотечения кът на ДГ № 37“Пламъче“.

Четвъртък, 21 Ноември 2019 12:27

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА

Децата от Арт клуб "Театрални искрици" към ДГ №41 "Първи юни" отбелязоха деня на жертвите от ПТП с постановката "Приключение в гората".

Понеделник, 18 Ноември 2019 09:25

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от класиране от дата 11.11.2019 г. - приет входящ №171/11.11.2019 г.

Срок за записване до 22.11.2019 г.

Необходими документи за записване:

1.Служебна бележка от месторабота на родителя, от чието име е подадено заявлението.

Петък, 08 Ноември 2019 15:22

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ №41 "Първи юни" обявява 1 /едно/ свободно място за яслена група /за деца родени 2017-2018 г./.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление от родител в свободен текст

2. Акт за раждане на детето -копие и оргинал

Срок за кандидатстване: от 11.11.-15.11.2019 г.

Обявяване на резултати: на 18.11.2019 г.

Срок за записване: от 18.11.-22.11.2019 г.

Заявленията ще се приемат в кабинета на ЗАС в сградата на ДГ № 41 "Първи юни", във времето от 08:00-16:30 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИМЕ НА АТЕЛИЕ ПО ПРИЛОЖНО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

Сред многобройните интересни имена бе избрано иметоПЪСТРОЦВЕТКО“ .

Понеделник, 28 Октомври 2019 10:05

С грижа за цветята

С ентусиазъм и желание децата помагат в грижата за  цветята.

Сега започват отглеждането на цветните видове ,които през пролетта ще  преместят в градинките в двора на детската градина.

Понеделник, 28 Октомври 2019 09:19

Тренировъчна евакуация

На 25.10.2019г. в ДГ 41"Първи юни" се проведе тренировъчна ситуация по евакуацията на деца и възрастни .

Всички бързо се ориентираха за "настъпила опасност"чрез сигнала на пожароизвестителната система в сградата.

Тренировката се провежда два пъти годишно и има за цел да приучи възрастни и деца за безопасно поведение и бързина при необходимост от напускане на помещенията.

На тренировката присъстваха и представители на службата за пожарна безопасност-Варна.

Четвъртък, 10 Октомври 2019 14:31

ПО ЦВЕТНОТО КИЛИМЧЕ НА ЕСЕНТА

С карнавални есенни костюми, децата от ДГ №41 "Първи юни"се забавляваха на организирания карнавал под надслов " По цветното килимче на есента". Гости на карнавала бяха децата от ДГ №37 "Пламъче" и децата от ДГ №40 "Детски свят".

Четвъртък, 12 Септември 2019 09:05

СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на учебната 2019/2020 г. в ДГ № 41 "Първи юни" ще се състои на 16.09.2019 г. от 9:30 ч.

НачалоПредишна123СледващаКрай
Страница 1 от 3
buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.