^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

     Сградата на ДГ №41 "Първи юни" с яслена група се намира в ж.к."Вл.Варненчик” - ІV-ти микрорайон. Разположена е в парково пространство, отстоящо от натоварени улици и булеварди, което гарантира тишина, сигурност и уют за децата.

     За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор и DVD плейър, бели магнитни дъски, интерактивна дъска, мултимедийна система.
     Всяка възрастова група е разположена в самостоятелно помещение, състоящо се от стая за игри и спално помещение. Помещенията са със самостоятелен санитарен възел. В стаята за игри пространството във всяка група е организирано с кътове за занимания, съобразно интересите на децата.
     Всяка група разполага с подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали, книжки и др. Спалните помещения са самостоятелни с удобни детски легла и с цветно детско спално бельо, различно за всяка група. Всяко дете разполага със собствено гардеробче.
     Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда. ДГ №41 "Първи юни" разполага с физкултурен салон, в който се осъществяват заниманията по физическо възпитание и спорт. За медицинското обслужване на децата има оборудван медицински кабинет.

 

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.