^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

logo    ДГ №41 ”Първи юни” с яслена група е възпитателно-образователна институция за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1 до 7 год. възраст. Детското заведение разполага с две яслени и четири градински групи, като в тях децата са разпределени по възраст.

 Амбицията ни е именно ние да сме естествения пръв избор на родителите за възпитание и обучение на техните - наши деца, защото предоставяме възможности, качество и гаранция за възпитание и обучение.

     ДГ №41 “Първи юни“ е образователна институция, която осигурява емоционален комфорт, пълноценно развитие и целенасочена подготовка на децата за училище. Разполага с професионално подготвени от учителите пространства за игра, познание, общуване и творчество.

    Използваме разнообразни стратегии за възпитание и обучение, стимулираме развитието на децата в социален, интелектуален и творчески план, осигуряваме разнообразни възпитателно-образователни дейности и общуване на децата, така че те да се чувстват щастливи и обичани.

     ДГ №41 "Първи юни” интегрира успешно деца със специфични образователни потребности в средата на техните връстници и полага целенасочен труд за успешна реализация на децата в заобикалящата ги среда.
Детското заведение си партнира със съмишленици, радуващи за възпитанието и обучението на едно будно, адаптивно и толерантно поколение.

 Нашата Визия:
ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО ДА Е ЖЕЛАНА И ЗНАЧИМА ЗА УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА!

 Нашата Мисия:
ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО ОТКРИВА ТАЛАНТИ!

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.