^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Svetla Hristova

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

Длъжност: Директор
Образование: Висше, завършила ШУ ”Епископ
Константин Преславски”, ІІ-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 26 години

Следва стратегията за утвърждаване на детското заведение като желано място за децата, осигуряване на среда за професионална изява на служителите и диалогичност с родителската общност.

  

Rozka Dimitrova

 РОЗКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА 

Длъжност: Старши учител
Образование: Професионален бакалавър, IV-та професионална квалификационна степен
Професионален опит: над 36 години

Мотивира у децата търсенето и придобиването на нови сведения, разширява, уточнява и провокира детския опит. Стимулира положително отношение към художествената, изобразителната и други учебни дейности в детската градина. Формира позитивно отношение към техниката, технологиите и към пресъздаването на артистични и изразителни умения.

 
 

Dimitricka Atanasova


ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше, ІV-та професионална квалификационна степен
Професионален стаж: над 36 години

Прилага иновативни методи за стимулиране на детските компетенции, търси интересите и желанията на децата, следва тяхното любопитство. Използва възможностите на информационните и образователни технологии в работата си с децата.

 
 

Rumyana Mustakova

РУМЯНА НИКОЛАЕВА МУСТАКОВА


Длъжност: Старши учител
Образование: Висше, завършила "Предучилищна педагогика" в ШУ „Епископ Константин Преславски”
Професионален стаж: над 33 години

В своето общуване с децата се стреми към изграждане на взаимно доверие, любов и личностни качества.

 

 

 

Rumyana Ivanova

РУМЯНА ДИНЕВА ИВАНОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър "Специална педагогика”, завършила ПУ „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив
Професионален стаж: над 27 години

Създава самочувствие у децата и ги насърчава да изразяват себе си.

 

  

 

Elka Korelova

ЕЛКА МАРИНОВА КОРЕЛОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър „Организация и управление на учебно заведение”, завършила ШУ „Епископ Константин Преславски”
Професионален опит: над 27 години

Възпитава откритост и самочувствие у децата, така че те да се чувстват значими и обичани.

 

 

  

Venera Popova

ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше, завършила "Предучилищна и начална училищна педагогика" в ШУ „Епископ Константин Преславски”
Професионален стаж: над 25 години

Посветила е своя многогодишен опит на изграждането на честни и трудолюбиви личности, на хора, с които обществото би се гордяло.

 

 

 

Natashka Ivanova

НАТАШКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - бакалавър, завършила ШУ "Епископ Константин Преславски”
Професионален опит: над 10 години

Прилага професионален такт и разнообразни педагогически подходи в общуването си с децата, мотивира ги и ги подкрепя за стимулиране на тяхното самочувствие и любознателност.

 

 
 

 

Zhenya Petrova

ЖЕНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

Длъжност: Учител по музика
Образование: Висше - магистър „Медийно музикално редакторство”, завършила "Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство" - гр. Пловдив
Професионален опит: над 15 години

Стимулира и мотивира музикално - артистичните и певчески способности у децата. Въвежда ги в очарователния свят на музиката.

 

  

 

Neli Zhekova

НЕЛИ ЖИВКОВА ПЕНЕВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър, ІII-та професионална квалификационна степен
Професионален стаж: над 8 години

Креативна, обичаща децата и професията си.

 

 

  

 

 

Diana Nedyalkova

ДИАНА НЕДЯЛКОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Висше, мед. сестра детски профил, завършила ПМИ „Д-р. Ненчо Николаев”- гр.Варна
Професионален опит: над 23 години

С много търпение, такт, любов и професионализъм полага грижи за децата от яслена група ”Малчо”.

 

   

 

 

Elena Nikolova

ЕЛЕНА НИКОЛОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Висше, мед. сестра детски профил, завършила ПМИ - гр. Велико Търново
Професионален опит: над 23 години

В общуването си с децата проявява разбиране и любов към малчуганите от яслена група ”Малчо”.

 

   

 

 

F.Ivanova E.Raykova

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


Д-р Ф. Иванова и м.с. Е. Райкова са с дългогодишен професионален опит в сферата на детското здравеопазване.

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.