^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Svetla Hristova

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

Длъжност: Директор
Образование: Висше, завършила ШУ ”Епископ
Константин Преславски”, І-ва професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 26 години

Следва стратегията за утвърждаване на детското заведение като желано място за децата, осигуряване на среда за професионална изява на служителите и диалогичност с родителската общност.

  

Siliviya Angelova

 СИЛВИЯ АНГЕЛОВА 

Длъжност: Учител
Образование: Висше, завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" през 2019 год.
 

Мотивира у децата търсенето и придобиването на нови сведения, разширява, уточнява и провокира детския опит. Стимулира положително отношение към художествената, изобразителната и други учебни дейности в детската градина. Формира позитивно отношение към техниката, технологиите и към пресъздаването на артистични и изразителни умения.

 
 

Nadya Atanasova

НАДЯ АТАНАСОВА

Длъжност: Учител
Образование: Висше, завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" през 2019 год. 
 

Прилага иновативни методи за стимулиране на детските компетенции, търси интересите и желанията на децата, следва тяхното любопитство. Използва възможностите на информационните и образователни технологии в работата си с децата.

 
 

 

Mariya Marinova

 МАРИЯ МАРИНОВА


Длъжност: Старши учител по музика
Образование: Висше - магистър, завършила ШУ “Епископ Константин Преславски“ със специалности "Педагогика на обучението по музика“ и “Предучилищна и начално училищна педагогика"
Професионален стаж: над 14 години

 

 

 

 

Rumyana Ivanova

РУМЯНА ДИНЕВА ИВАНОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър "Специална педагогика”, завършила ПУ „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив
Професионален стаж: над 27 години

Създава самочувствие у децата и ги насърчава да изразяват себе си.

 

  

 

Elka Korelova

ЕЛКА МАРИНОВА КОРЕЛОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър „Организация и управление на учебно заведение”, завършила ШУ „Епископ Константин Преславски”
Професионален опит: над 27 години

Възпитава откритост и самочувствие у децата, така че те да се чувстват значими и обичани.

 

 

  

Venera Popova

ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше, завършила "Предучилищна и начална училищна педагогика" в ШУ „Епископ Константин Преславски”
Професионален стаж: над 25 години

Посветила е своя многогодишен опит на изграждането на честни и трудолюбиви личности, на хора, с които обществото би се гордяло.

 

 

 

Natashka Ivanova

НАТАШКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - бакалавър, завършила ШУ "Епископ Константин Преславски”
Професионален опит: над 10 години

Прилага професионален такт и разнообразни педагогически подходи в общуването си с децата, мотивира ги и ги подкрепя за стимулиране на тяхното самочувствие и любознателност.

 

  

 

Neli Zhekova

НЕЛИ ЖИВКОВА ПЕНЕВА

Длъжност: Старши учител
Образование: Висше - магистър, ІII-та професионална квалификационна степен
Професионален стаж: над 8 години

Креативна, обичаща децата и професията си.

 

 

  

 

 

Diana Nedyalkova

ДИАНА НЕДЯЛКОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Висше, мед. сестра детски профил, завършила ПМИ „Д-р. Ненчо Николаев”- гр.Варна
Професионален опит: над 23 години

С много търпение, такт, любов и професионализъм полага грижи за децата от яслена група ”Малчо”.

 

   

 

 

Elena Nikolova

ЕЛЕНА НИКОЛОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Висше, мед. сестра детски профил, завършила ПМИ - гр. Велико Търново
Професионален опит: над 23 години

В общуването си с децата проявява разбиране и любов към малчуганите от яслена група ”Малчо”.

  

 

 

 

Nikolina Vishnarova

НИКОЛИНА ВИШНАРОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Висше, завършила МУ "Параскев Стоянов" - гр. Варна
Професионален опит: над 17 години

 

Създава увереност в децата от яслена група “Щастливко“. С много внимание подпомага самостоятелността им и формирането на умения.

 

 

Ginka Hristova

ГИНКА ХРИСТОВА

Длъжност: Медицинска сестра
Образование: Завършила ПМИ „Д-р. Ненчо Николаев”- гр. Варна
Професионален опит: над 28 години

Предоставя професионална грижа и емоционална подкрепа на децата от яслена група “Щастливко“.

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Даниела Томова

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.