^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Яслена група „Малчо”


В яслена група „Малчо” се възпитават деца на възраст от една до три годинки.
Екипът от медицински и помощен персонал се справя успешно с адаптацията на всяко дете с търпение и старание. Полагат се усилия за изграждане на правилни хигиенни навици и навици за самообслужване.
За децата от яслена група „Малчо” се грижат мед. сестра Елена Николова, мед. сестра Диана Недялкова и помощник – възпитатели Стоянка Жечева и Цветана Роева.


 

Яслена група "Щастливко" 

 

В групата е създадена уютна обстановка. За децата са обособени кътове за игри и занимания по интереси.
Възпитателно образователната дейност се извършва от две мед. сестри и двама помощник възпитателя - Ю. Йорданова и Р. Николова.


 

Група ”Любопитко”


Екип на групата: Старши учител Румяна Динева Иванова и старши учител Елка Маринова Корелова, помощник възпитател Петя Стоянова Анастасова. Акцентира се върху развитието на речевите способности на децата, стимулиране на вниманието им и стимулиране на желанието им за възприемане на художествената литература. Чрез възприемането на приказките и осмислянето на поуките, стремежът на педагогическия екип е да възпитава уважение, толерантност, съпричастност и доброта.


 

Група "Работливко" 

 

Представяме Ви група "Работливко"!

Екипът на групата се състои от ст. у-л Р. Мустакова и ст. у-л В. Попова, помощник възпитател Л. Янева.

 В групата е създадена атмосфера на гостоприемство, доброжелателство и партньорски взаимоотношения между деца и възрастни. Обстановката е организирана така, че да удовлетворява индивидуалните потребности на децата за участие в различни дейности - игра, обучение и труд.

   

Rabotlivko

 

Работливко пак не спи,
цяла вечер мисли и крои,
в детската градина как да се представи,
как щастлива мама да направи.
Работливко е още мъничко човече,
но работи упорито вече…


 

Група "Всезнайко"

 


Група "Всезнайко" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Девиз на групата - "Растем щастливи, здрави и ученолюбиви.”

Екип на групата: учител С. Ангелова, ст. учител Н. Пенева, помощник възпитател Атанаска Куцарова.


 

Група "Мърморко" 

 

Усилията на педагогическите специалисти са насочени към осигуряване на позитивна среда за образование и възпитание на децата.
Екип на групата: старши учител Наташка Иванова, учител Надя Атанасова, помощник-възпитател Катя Спирова.

buttons
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.