^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Яслена група „Малчо”


В яслена група „Малчо” се възпитават деца на възраст от една до три годинки.
Работи се по учебната програма на Тотьо Татьозов и като средство се използва програмната система „Малка приказна пътечка”.
Екипът от медицински и помощен персонал се справя успешно с адаптацията на всяко дете с търпение и старание. Полагат се усилия за изграждане на правилни хигиенни навици и навици за самообслужване.
За децата от яслена група „Малчо” се грижат мед. сестра Елена Николова, мед. сестра Диана Недялкова и помощник – възпитатели Стоянка Жечева и Цветана Роева.


 

Група "Щастливко"


В групата е създадена уютна обстановка. За децата са обособени кътове за учебни занятия и занимания по интереси.
За децата се грижат екип от двама старши учители и един помощник възпитател: ст.учител Д. Атанасова и ст.учител Н. Иванова, помощник възпитател К. Спирова.


 

Група ”Любопитко”


Екип на групата: Старши учител Румяна Динева Иванова и старши учител Елка Маринова Корелова, помощник възпитател Петя Стоянова Анастасова. Екипът на група „Любопитко” работи по Програмата за Активността на детето в детската градина под научната редакция на Надежда Витанова. Акцентира се върху развитието на речевите способности на децата, стимулиране на вниманието им и стимулиране на желанието им за възприемане на художествената литература. Чрез възприемането на приказките и осмислянето на поуките, стремежът на педагогическия екип е да възпитава уважение, толерантност, съпричастност и доброта.


 

Група "Работливко" 

 

Представяме Ви група "Работливко"!

Екипът на групата се състои от ст. у-л Р. Мустакова и ст. у-л В. Попова, помощник възпитател Р. Николова.

 В групата е създадена атмосфера на гостоприемство, доброжелателство и партньорски взаимоотношения между деца и възрастни. Обстановката е организирана така, че да удовлетворява индивидуалните потребности на децата за участие в различни дейности - игра, обучение и труд.

   

Rabotlivko

 

Работливко пак не спи,
цяла вечер мисли и крои,
в детската градина как да се представи,
как щастлива мама да направи.
Работливко е още мъничко човече,
но работи упорито вече…


 

Група "Всезнайко"

 


Група "Всезнайко" е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Девиз на групата - "Растем щастливи, здрави и ученолюбиви.”

Екип на групата: старши учител Р. Димитрова, ст. учител Н. Пенева, помощник възпитател Надя Георгиева Атанасова.

buttons
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.
Copyright © 2015. ДГ Първи Юни - Варна Rights Reserved.